Jak předejít poruchám chování u papoušků chovaných jako domácí mazlíčci a jak je řešit

12.02.2012 12:37

K sepsání pár vět na toto téma mě motivoval narůstající okruh novopečených i zkušených majitelů papoušků jako domácích mazlíčků, kteří doma vytvářejí právě vhodné podmínky pro vznik různých poruch chování jejich papouška, aniž o tom měli tušení. Ačkoliv v časopise Papoušci i jiných publikacích již vyšlo mnoho velmi zajímavých a poučných článků na toto téma, informovanost je stále nízká. Příčina, proč se papoušek chová problémově je vždy v chování majitele nebo v jeho péči. Hledejme tedy chyby v sobě!

Proč si chceme pořídit papouška?

Pojďme začít úvahou, co vlastně očekáváme od papouška jako domácího mazlíčka. Mnoho lidí láká jejich schopnost „mluvit“, pestré peří, velmi přátelská povaha a roztomilost mláďat papoušků. Vyberme modelového domácího mazlíčka – obecně je za něj pokládán pes.  Ze všech domácích mazlíčků je nejvíce domestikovaný, nejvíce přizpůsobený životu ve společnosti člověka a i přes individuální rozdíly si ponechává spoustu štěněcích vlastností až do stáří. To nelze očekávat od papoušků a to zvláště velkých druhů, kterými se budeme v tomto povídání zabývat. Papoušek není opeřený pes. Rodiče (případně prarodiče) našeho domácího miláčka jako je žako, ara, kakadu, amazoňan, atd. pravděpodobně létali po pralese či planině, než je někdo chytil (nebo vybral z hnízda) a přivezl do Evropy.  Musíme tedy plně respektovat, že jsou to divoká zvířata a tudíž budou vyžadovat z naší strany nějaké kompromisy. Pes se nám maximálně přizpůsobí, pokud pochopíme jeho sociální strukturu a vychováme ho citlivě dle určitých zásad. I papouška je třeba vychovat, ale stále je třeba respektovat jeho „přírodní“ potřeby a přizpůsobit se jim. O psech a jejich chování  toho již víme spoustu, ale ze znalostí chování a potřeb jednotlivých druhů papoušků v přírodě máme zatím jen střípky. Každý druh má své typické a výjimečné vlastnosti. Malé druhy papoušků jako andulky, korely, atd. jsou chovány v zajetí již po mnoho generací.  Jsou jako ptačí domácí mazlíčci nejvhodnější – obzvláště pro začátečníky a děti.

Jsme na pořízení papouška do domácnosti znalostně vybaveni?

Velké druhy papoušků jsou dlouhověké a musíme tedy počítat s tím, že se o něj budeme starat několik desítek let. Dokud je papoušek mládětem je velmi roztomilý a podmaní si lehce celou rodinu. Problémy obvykle nastanou až při nastoupení sexuální a později i sociální dospělosti. Jsou to dva rozdílně pojmy, známé z lidské společnosti. Sociální dospělost je často hranice, kdy většina problémů s chováním papouška začíná. To je však ve stáří 2 až 6 let (dle druhu). Majitelé si přestávají vědět rady a začínají se papoušků zbavovat s tím, že s ním nelze vydržet v jedné domácnosti, nebo že vypadá jak oškubané kuře a nemohou se na něj dívat. Tím, že si pořídili zvíře, za něj mají plnou zodpovědnost a měli by problém ihned řešit. Je tedy důležité si již před pořízením papouška nastudovat, co to vlastně obnáší, co od něj čekat a jak předcházet problémům. Pokud se v budoucnu nějaké problémy začnou projevovat, je nutné vyhledat pomoc co nejdříve, dokud je řešení možné a problém se ještě příliš nezakořenil.

Základní dělení poruch chování u papoušků

 

Škubání peří

Agresivita

Strach

Křik

Poruchy sexuálního chování

Stereotypie

 

Některé projevy nemusí být opravdovou poruchou chování, ale přirozeným chováním papouška, které majitel není ochoten tolerovat či pochopit. Je to například přirozená vokalizace (hlasové projevy) brzy po ránu a večer nebo přirozený strach z nových věcí.  Přirozené vlastnosti papoušků lze citlivě modifikovat, aby bylo soužití s papouškem příjemnější, ale nelze je papouška zcela „odnaučit“. Vyjmenované poruchy se samozřejmě prolínají – některý papoušek je agresivní ze strachu, jiný ze strachu křičí, jindy je škubání projevem sexuálního chování…

V tomto úvodním a obecném článku se konkrétním poruchám věnovat nebudeme, vzhledem k tomu, jak široké je to téma. Podrobně se jim budeme věnovat v dalších samostatných povídáních.

 

Důležité:

Chovat velkého papouška v domácnosti je časově i finančně velmi náročné

Papoušek je divoké zvíře a vyžaduje toleranci

Snažte se o svém druhu a o výchově zjistit co nejvíce informací

Vychovávejte svého papouška

Při problémech vyhledejte co nejdříve pomoc