Žako z obchodu ??

12.02.2012 12:23

Vážení milovníci zvířat, možná se dostanete k tomuto článku dříve, než se rozhodnete koupit si papouška od obchodníků se zvířaty. Možná vás to co tady uvidíte trochu přesvědčí a rozhodnete se dát o dva, tři tisíce navíc chovateli - člověku, díky jehož péči vzniknul nový život. Prohlédněte si těch pár fotografií ať máte představu proč se váš papoušek tolik bál, když jste si ho přinesli ze zverimexu.....

 

 AFRIKA - CAMEROON -Národní park Lobeke
domov papouška Žako

                     

 

                                            

                                                                        

Zalesněné oblasti Lobeke v jihovýchodním cípu Cameroonu, o rozloze 2 125 Km ,v provinciích Boumba a Ngoko , jsou ohniskem pozornosti organizací na ochranu zvířat, díky bohatým přírodním zdrojům. Zvýšená ochrana je způsobená hojností fauny a rozmanitými druhy stromových porostů. Přírodní zdroje v oblasti čelí četným hrozbám, zejména komerční těžbě dřeva a pytlačení, neboť se v této lokalitě nachází mnoho vzácných druhů savců, primátů a na 238 druhů ptáků, Nachází se zde také nejvýraznější část populace papoušků šedých (Psittacus erithacus) v Cameroonu Většina papoušků šedých v Lobeke obývá lesní paseky na kterých se živí plody, listy a výhonky mnoha druhů rostlin a bezpečný úkryt nachází na 10-30 m vysokých stromech. Většina chycených ptáků je určena pro Evropu a menší část jižní Africe a Asii. Osmdesát procent exportovaných papoušků pochází těchto lesů. Více než 15,000 ptáků je každým rokem odchyceno a více než polovina umírá díky nešetrnému zacházení. Prodejem papoušků získává Cameroon nemalé finanční prostředky. Na světovém trhu představuje cca 50% podíl v dovozu žaků. Papoušci se chytají nejčastěji v obdobích sucha během prosince a ledna a také v pozdním období mokra v září, Lovci používají nástražné sítě u napajedel a oblíbených shromaždišť, což má za následek,že se papoušci za čas těmto místům vyhýbají a jsou nuceni hledat nová útočiště. Chycení papoušci jsou zvyklí na rozmanitou stravu bohatou na minerály a velmi špatně si zvykají na jednotvárnou stravu v karanténách, kam jsou po stovkách dopravováni.v takovýchto bedničkách i hůře. (do bedny 1,5 x 2m se údajně dává 100 - 150 ks ). Způsobený šok, nemoci ,změna prostředí, žízeň, hlad a zoufalé převozní podmínky, odsoudí přes polovinu chycených papoušků k pomalé a hrozné smrti.... Další oběti jsou potom na zesláblých, antibiotiky nadopovaných papoušcích čekajících ve zverimexech a rádoby farmách. I pokud toto všechno přežijí a dostanou se do péče chovatele, nikdy nebudou zcela věřit tvorovi, který jim takovýmto způsobem vyrval svobodu, dlouho zůstanou plaší, kousaví. Jejich noví majitelé se s tím mnohdy nedokáží smířit, vždyť měl mluvit a nechat se škábat na hlavě.... Papouška prodají a tak strastiplná pouťtěchto ubohých tvorů mnohdy končí až u několikátého majitele.

.