Kdo jsem ?

Papoušek šedý – žako (Psittacus erithacus) patří mezi nejoblíbenější papoušky pro svoji schopnost napodobovat zvuky a slova. Jeho velikost se pohybuje kolem 30–40 cm. Zbarvení je proměnlivé od světlé až po černošedou. Na ocasních perech je nepřehlédnutelná červená barva.

 

 

 

images.jpg

 

Třída:  Ptáci (Aves)

Řád:  Papoušci (Psittaciformes)  

Čeleď:  Papouškovití (Psittacidae)  

Druh:  Žako kongo (Psittacus erithacus)  

Výskyt:  Kongo, Libérie, Uganda  

Velikost:  32-40cm  

Hmotnost:  400-600g

Kroužek:  11mm

Počet vajec:  3-4 ks

Inkubační doba:  26-30 dnů

Potrava:  Směs semen pro velké papoušky,ovoce,zelenina

Cena:  14000-18000 Kč

 

Rozlišování pohlaví:

Rozdíl mezi oběma pohlavími v zevnějšku není rozpoznatelný. Endoskopické vyšetření specializovaným veterinářem je jedinou jistotou.

Povaha:

Papoušek šedý se chová společensky k jedincům stejného druhu, ale vůči menším, slabším ptákům se umí chovat velice nepříjemně. Papoušek šedý také nepatří do smíšené voliéry, ale chováme ho spíše v páru. Pokud je pták vychováván člověkem a je už od mládí zvyklý na lidskou společnost, dá se výborně ochočit. Typické pro žáka je, že si vybere jednoho člena rodiny, kterému dává najevo svou náklonnost. Tento „vyvolený" nemusí být přímo jeho ošetřovatel. Papoušek šedý může také projevovat nechuť k jednomu i více členům rodiny. Rozhodně se „nekamarádí" jen tak s každým.

Chovatelské zařízení:

Papouška šedého můžeme umístit do prostorné venkovní voliéry s vnitřním úkrytem před mrazem. Nemá smysl voliéru osazovat zelení, protože veškeré rostliny okamžitě zničí svým zobákem.
Možností domova pro tohoto ptáka je také prostorná klec pro papoušky s mřížemi v horizontální poloze, papoušek však musí mít denně možnost si protáhnout nohy a křídla mimo klec.

Potrava:

Jako základ obvykle stačí kvalitní kompletní krmivo pro papoušky, eventuálně doplňované směsí minerálů a vitaminů. Jídelníček můžeme doplňovat ovocem a zeleninou.
Papoušek šedý také rád oklovává kukuřičné klasy. Vedle toho ho také pravidelně zásobíme čerstvými vrbovými větvičkami nebo větvičkami z ovocných stromů na klování. Vždy musí mít k dispozici grit a písek na trávení.

Denní činnost:

Papoušek šedý je rozhodně nejlepším imitátorem. Naučí se napodobovat nejen spoustu slov i celé věty, ale také zpívat části melodií. Kromě toho je schopen naučit se imitovat také jiné zvuky od mňoukání kočky až po vrzání podlahy. Především pro tyto schopnosti patří papoušci šedí mezi nejoblíbenější papoušky chované v domácnostech. Papoušek šedý také rád šplhá a musíme mu k tomu dát příležitost. Kromě toho se nikdy nesmí nudit - hračky rozhodně nejsou vyhozené peníze. Papoušky chované v domácnostech denně rosíme vlažnou vodou.

Hnízdění:

Odchov těchto papoušků není jednoduchý. Důležitý je klid a především vzájemná snášenlivost obou partnerů. Jako hnízdní budka se hodí dutý přírodní kmen s průměrným povrchem 30 x 40 centimetrů o výšce 70 centimetrů. Vletový otvor má průměr asi 12 centimetrů. Na dno můžeme položit silnou vrstvu navlhčené rašeliny nebo hoblin, ale také vrbové větvičky a kousky ztrouchnivělého dřeva, které si ptáci sami upraví a použijí na stavbu hnízda. Průměrná snůška je 3 až 5 bílých vajec, na kterých sedí samička asi po dobu 30 dnů. Ve věku dvou až tří měsíců mláďata vylétají z hnízda, ale ještě měsíc i déle je rodiče krmí a vodí. Světlá duhovka se u mláďat objeví okolo sedmi měsíců. Pohlavně zralá budou až ve čtyřech až pěti letech. V hnízdním období se mohou ptáci (dočasně) stát agresivními ke svému ošetřovateli.

Zajímavosti:

Papoušek šedý se může dožít vysokého věku, hodně však záleží na celkové kondici, potravě, prostředí atd. Tento papoušek se dožívá až sedmdesáti let. Existují dva poddruhy papoušků šedých, které se chovají v mnohých domácnostech. Je to výše popsaný papoušek šedý (Psittacus erithacus erithacus) a dále jeho menší příbuzný papoušek liberijský (Psittacus erithacus timneh). Ten je o něco menší a jeho šedé zbarvení má tmavší odstín. Ocas u tohoto poddruhu není červený, ale tmavohnědý a ozobí je světlejší než u obyčejného papouška šedého.


Inteligence a napodobovací schopnosti

Přestože objektivní srovnávání inteligence zvířecích druhů je velmi obtížné, papouškovití se považují za jedny z nejinteligentnějších ptáků. Zvlášť žakové jsou známi svými kognitivními schopnostmi, které se u nich patrně vyvinuly v důsledku spolupráce při obstarávání potravy na zemi v domovské střední Africe.

Mnohokrát zveřejněné experimenty Irene Pepperbergové se žaky chovanými v zajetí, mezi něž patřil i Alex, prokázaly, že tito papoušci si dokážou spojovat lidská slova s významy, nebo alespoň do určité míry. Odvážná tvrzení o používání jazyka se také objevila ve spojitosti s jiným žakem, N'kisi, jenž disponuje slovníkem čítajícím přes tisíc slov a hovoří i ve větách. V každém případě není pochyb, že žakové a jiní papoušci (zvláště arové a kakaduové) spolu s krkavcovitými (vrány, havrani a sojky), jsou v porovnání s ostatními ptáky vysoce inteligentní.

Poddruhy

Papoušek šedý žako se vyskytuje ve dvou poddruzích:

* Žako kongo, Psittacus erithacus erithacus
* Žako liberijský, Psittacus erithacus timneh

Žako kongo je větší pták se světle šedým peřím, tmavočerveným ocasem a černým zobákem. Poddruh žako liberijský je menšího vzrůstu, má tmavší černošedé zabarvení, tmavě kaštanový ocas a světlejší zobák.

Někteří autoři nesprávně rozlišují ještě třetí poddruh, žako šedý ghanský (Psittacus erithacus princeps). Ten připomíná žaka kongo, avšak je tmavší a o něco menší; tento poddruh však dosud nebyl vědecky identifikován. Mezi chovateli se traduje existence ještě čtvrtého poddruhu, žaka šedého kamerunského, jemuž se přezdívá přezdíván velký stříbrný.
[editovat] Žako jako domácí mazlíček

Žako byl jako domácí společník chován již před 4 000 lety. Na některých egyptských hieroglyfech jsou zřetelně zobrazení krotcí papoušci. Také staří Řekové si ochočených papoušků velmi považovali a tento zvyk později přejali zámožní Římané. Ti papoušky drželi v umně zdobených klecích a cenili si jejich schopnosti mluvit. Žaka vlastnil i anglický král Jindřich VIII.

 

index.jpg

 

 

V současné době jsou ručně dokrmení žakové velmi vyhledávaní, neboť jsou to skvělí a přítulní domácí mazlíčci. Jelikož však mají nevyzpytatelnou povahu, nemusejí být vhodní k malým dětem. Žakové disponují velkou silou a svým mohutným zahnutým zobákem a drápy mohou způsobit zranění. Jsou to vysoce inteligentní ptáci, považovaní za nejlepší imitátory ze všech papoušků. Chovatelé často tvrdí, že vlastnit žaka je jako mít „pětileté dítě.“ Naproti tomu žakové odchycení v divočině potřebují čas a trpělivost, aby se adaptovali, a při kontaktu s člověkem vrčí a koušou. Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy (CITES) prodej odchycených papoušků zakázala.

Stejně jako všichni papoušci i žakové vyžadují od chovatele hodně času a pozornosti. Přes různorodost údajů se většina autorů shoduje, že pro duševní zdraví žaka je nutné, aby trávil tři hodiny denně mimo klec a majitel se mu alespoň 3/4 hodiny intenzívně věnoval. Žakové (zejména poddruhu kongo) jsou známi svou plachostí v přítomnosti cizích lidí. Pokud nejsou v pravidelném kontaktu s různými osobami, mají sklon upnout se na jediného člověka. Ačkoli přátelství s jinými ptáky stejného druhu nebývají obvyklá, žakům prospívá socializace s papoušky jiných druhů.

Díky své inteligenci žako vyžaduje spoustu hraček, aby se nenudil. Tři až pět hraček najednou obvykle stačí; přílišné množství může klec zahltit. Hračky by se často měly přemisťovat a obměňovat, aby se papoušek zabavil. Pro žaka trávícího většinu dne v kleci je vhodná klec o délce 1m a šířce 60 cm. Výška není tolik důležitá, vyjma případů klecí s hracím stojanem v horní části. Pokud je taková klec vyšší než majitel, papoušek se může projevovat teritoriálně. Žako trávící většinu času na ptačím stromě a používající klec pouze k přespávání potřebuje klec pouze tak velkou, aby v ní mohl pohodlně roztáhnout křídla a nedotýkal se hlavou stropu a ocasem dna. Rozteč mříží by měla být asi 1,8–2,5mm. Krotký žako by měl být držen v bezpečném prostředí a umístěn v rušné části domu, například obývacím pokoji, kde se může zaměstnávat pozorováním dění v rodině.

Žakové mívají speciální nároky na výživu a měli by být krmeni potravou bohatou na vápník a vitamín A, např. listovou zeleninou, brokolicí, mandlemi nebo trochou sýra. Obvykle se jim též podává pečlivě odměřené množství doplňků obsahujících vápník a vitamíny. Přemíra těchto látek ve stravě však může vést ke zdravotním obtížím. Žakům by se mělo přistřihávat jen několik málo per z letek, protože jsou to těžcí ptáci. Přílišné zastřihnutí může způsobit, že pták spadne na zem a poraní se. Mladí ptáci s příliš zastřiženými letkami již nikdy nemusí znovuzískat plnou koordinaci a obratnost v letu. V zajetí se žako dožívá až 50 let i více.

 

 

reew.jpg

 

Co je třeba zvážit před koupí

           Papoušek šedý je velice oblíbený domácí mazlíček. Někdy se alesoužití s ním nevydaří, protože si je chovatel představoval poněkud jinak. Tak se stává, že lidé prodávají svého papoška již po několika měsících chovu. Zvíře se pak mnohdy stěhuje z rodiny do rodiny a nemůže se nikde usadit. Proto si předtím, než si papouška pořídíte, důkladně rozmyslete, jaké jsou výhody a nevýhody chovu. Neexistuje domácí zvíře, které by mohl chovat úplně každý, a pro papouška to platí dvojnásob.

           Papoušek je společenský živočich. Pokud jej budete nechávat příliš často samotného, bude trpět. Začne si vytrhávat peří, bude špatně jíst atd. Samota může dokonce narušit jeho imunitu, takže snáze podlehne infekci a bude trpět různými zdravotními potížemi. Papoušek potřebuje celkem 2-3 hodiny pozornosti chovatele denně, a to v několika kratších časových úsecích. V té době si musí protáhnout křídla, proto je třeba, aby byl mimo klec, tedy např. na kleci nebo na stromě.

           Papoušek šedý je poměrně hlučné zvíře. Píská, mluví, směje se atd. Počítejte s tím, že jej občas postihne pětiminutová záchvat šílenství, který však může trvat i déle. Připravte se zkrátka na hluk. Myslete přitom nejen na sebe, ale také na své sousedy.

           Papoušek žako může snadno přežít i svého majitele. Proto je rozumné si promyslet, co se s ním v takovém případě stane. Jestliže není v rodině nikdo, ke komu by se mohl nastěhovat, je třeba papouška umístit do útulku, kde může spokojeně dožít ve voliéře s mnoha jinými druhy.

           Pokud jezdíte často na dovolenou, předem přemýšlejte, jestli máte někoho, kdo se bude v době vaší nepřítomnosti o papouška starat. samozřejmě je výhodné umístit jej k někomu, kdo má zkušenosti s chovem ptactva.

 

Zábava

           Papoušek šedý je zámý tím, že se naučí výborně mluvit. Ptáka je ovšem třeba v tomto umění podporovat. Mluvte na něj, když jste s ním v místnosti, vyprávějte mu třeba, co se chystáte udělat, např. postavit na kávu. Nejen že se papoušek naučí perfektně vyslovit větu ,,Postavíme na kafíčko", ale dokonce bude schopen ji použít ve správný okamžik. Žakové jsou opravdu velmi inteligentní ptáci. Někdy se stane, že drží dlouhý proslov a předvedou celou svou slovní zásobu. Někteří papoušci také rádi zpívají a dokážou se naučit celé písničky.

           Hračky. V obchodech pro zvířata se prodávají různé papouščí hračky. Oblíbené jsou prakticky nezničitelné hračky z plexiskla, dále hračky ze dřeva, z provazu a bůvolí kůže, houpačky z provázků, kovové zvonečky a tzv. foot toys (malé hračky, které papoušek snadno uchopí nohou). papouškům se velmi líbí hračky ze dřeva. Ty bývají roztomilé, ale pokud je pták za pár dní zcela rozebere, je to škoda peněz. Zkuste mu dát dřevěné hračky pro děti, ty bývají levnější a jsou také vyrobeny z nezávadných matariálů, takže nemohou papouškovi ublížit.